На гости на ... Рали Христова или "Коучинг и плетене"

На гости на ... Рали Христова или


     Ако трябва да се представиш, какво ще ни кажеш за себе си?
В контекста на това интервю ще представя себе си като плетящият коуч. В плетенето намирам онова самовглъбяване и възможности за самонаблюдение, които мога да постигна с инструментите на коучинга. Експериментатор съм и обичам да обогатявам инструментариума си. В коучинга е важно постоянството, ако искаме да постигнем трайни резултати. Плетенето ни тренира именно в тази посока.
     Плетеш ли?
Плета от близо 2 години.
    Кога и как започна да плетеш?
 Започнах на шега. С приятелки стартирахме креативен проект „На седянка“. Направихме го абсолютно неформално с цел да се сближим. Върнахме се в старите времена, когато жените са се събирали, плели, пели и споделяли. И там се научих да плета. Под твоето умело ръководство. За една година изплетох и първото си одеяло. Беше пачуърк в различни цветове, където изследвах себе си, съпротивите си, достигнах до важни за мен осъзнавания. Всеки, който иска може да преживее това житейско пътешествие. Очаквам да вдъхновиш и други ентусиасти да изследват себе си чрез цветовете, материите, плетките...
    Какъв е твоят опит в плетенето?
 Малък и любителски. Плета за удоволствие. Плета и когато се почувствам изнервена, защото монотонността помага на мозъка ми да се отпусне и да влезе в спокойно състояние.
    Какви лични съпротиви превъзмогваш  плетейки?
 Когато плета навлизам в себе си. Често плетейки ми хрумват идеи и мислено решавам проблеми. Основните ми съпротиви са породени от това да проявя постоянство и търпение. По време на горепосочения проект се изправих пред важни за мен съпротиви, които няма да споделя, тъй като са много лични. Всичко това беше породено от цветовете, редуването, избора на тема, свързана с плетивото, пътят към постигането на целта , посредством куките и преждата и самото стигане до края. Беше ми трудно. Отне ми година – не защото нямах постоянството, а защото предизвиках съдбата си да размести важни пластове. И съм горда, че успях!
    Какви качества разви в теб плетенето?
 Постоянство и търпение. Освен това и любопитство, защото като че ли то ме води до края на плетката – това да видя крайния резултат и да го преживея.
    Смяташ ли, че има предразсъдъци в обществото свързани с плетенето?
Огромни. Особено след като знам от историята, че плетенето възниква като занимание предимно за мъже. Едва последните 100 години след Световните войни е станало „женска“ работа и даже се е превърнало в нещо срамно, което правят само бабите. Това е жалко. Но мисля, че ще се промени скоро, тъй като хора като теб променят самата концепция и внасят ново разбиране за плетенето като творчески и дори духовен инструмент.
    Какво би посъветвала хората, които правят първи стъпки в плетивото?
 Плетенето е своеобразен вид арт - терапия. Позволете си да си подарите този подарък! Плетенето е творчество, в което чрез цветовете и материите вплитате чувства, усещания, фантазия, възприятие за живота. Плетенето разкрива пред Вас един неизползван досега потенциал.
    Какъв би бил, въпросът който ще зададеш като коуч на един начинаещ плетач?
 Бих направила цяла коучинг сесия с всеки начинаещ и напреднал плетач. Като започнем от избора на цветове и материи и тяхното значение за човека, до избора на плетка. Можем да стигнем до големи дълбини и с поредица от въпроси бихме се изненадали от откритието. Хм, май се вдъхнових да опитам...
    През призмата на коучинга  - Какво е мнението ти за плетенето, като творчески  процес?
Творчеството е процес на изразяване. Процес на използване на скрития ни потенциал. За да се използва този потенциал първо трябва да се открие. Това е и задачата на коуча. Да помогне на своя клиент да разкрие скритите си заложби, да извади на светло талантите му, да изследва вътрешните му съпротиви, които могат да се предизвикат от монотонното плетене на една и съща бримка или при нуждата да смятаме и внимаваме да не объркаме последователността, което е същото, което правим и в живота си. За мен няма разлика между двата процеса. Просто инструментите са различни... А какво ли ще стане, ако ги обединим???
     Като за финал на нашето интервю, ще ни споделиш  ли, ако имаше вълшебна пръчица кое качество  би  променила  в  хората?
Ако имах вълшебна пръчица щях да си подаря едно единствено нещо и то на себе си. Желанието ми е да мога да правя чудеса - с думи, поглед, докосване и най-вече с разбиране. Защото, когато подариш на един човек разбиране, той може да промени всичко в живота си и става силен. Това бих искала да дам от себе си за промяната на света - РАЗБИРАНЕ!

logo petyof.com
https://www.petyof.com/na-gosti-na-rali-hristova-ili-kouching-i-pletene-

×